Disclaimer

Gelieve de volgende informatie en voorwaarden aandachtig te lezen. Door deze website te raadplegen stemt u automatisch in met de huidige voorwaarden.

Deze pagina’s en de rest van de website zijn bij wet beschermd als intellectuele eigendom. Alle rechten in verband met de website behoren toe aan Planet Group. Geen enkel deel van deze website mag worden gereproduceerd, overgedragen, verspreid of opgeslagen zonder de schriftelijke toestemming van Planet Group. Ook is het ten strengste verboden om wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van deze website.

Sommige delen van onze website bevatten afbeeldingen die bij wet beschermd zijn als intellectuele eigendom van Planet Group.

Tenzij er ter zake iets anders vermeld zou worden, zijn de handelsmerkrechten van toepassing op alle merken die op onze website getoond worden. Dit omvat o.a. alle merken en logo’s van Planet Group. Deze merknamen mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Planet Group.

Verder maken we ook gebruik van cookies om een beter inzicht te krijgen in het surfgedrag en de voorkeuren van de bezoekers van onze websites. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw apparaat verstuurd wordt en dat gebruikt wordt om een beperkte hoeveelheid informatie over uw gebruik van de websites op te slaan. Door onze websites te gebruiken stemt u ermee in dat we deze types van cookies op uw apparaat kunnen plaatsen.

Planet Group wijst hierbij elke aansprakelijkheid van de hand ten overstaan van om het even welke partij voor alle directe, indirecte, buitengewone of gevolgschade en/of voor eender welke claim die zou voortvloeien uit het gebruik of de inhoud van onze website (of uit de onmogelijkheid om er gebruik van te maken) of alle andere websites die via hyperlinks aan onze website gekoppeld zijn.

De informatie die op onze website verstrekt wordt, kan op eender welk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting.

De huidige voorwaarden zijn volledig, in detail en exclusief onderworpen aan het Belgische recht.

Onze erkenningsnummers:
Vlaanderen: VG 904/BUO
Brussel: 00105-406-20121023

Onze kantoren